کمیته نظارت

کمیته نظارت

  • وظایف زیر را به عهده دارد:
    • بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا موضوع بند (۱-۱) آیین‌نامه و اعلام نظر نسبت بهکیفیت فنی کارهای اجرایی، مطابقت پیشرفت فیزیکی عملیات با برنامه زمانی و مالی، چگونگی رعایت ضوابط و مقررات فنی و مالی در جرای پروژه‌ها، رعایت اصول حاکم برمعماری و اقلیم منطقه، ساده‌سازی، ارزان‌سازی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مصالح ساختمانی، حداکثر استفاده از امکانات محلی و اعلام موانع اجرایی و ارایه راه حلمناسب جهت رفع آنها به شورا در چارچوب برنامه مصوب.
    • بازید از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست بهره‌برداری،با هدف ارزشیابی و اظهار نظر در باره چگونگی بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های یاد شده.
    • انجام بررسی‌های فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه‌های تهیه شده برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی در چارچوب مشخص شده از طرف شورا.
    • بررسی و ارایه پیشنهاد برای اصلاح نقشه‌ها و مشخصاتفنی همسان (تیپ) تهیه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر حسب نیاز و شرایط استان.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن