کمیته آموزش

کمیته آموزش

  • وظایف زیر را به عهده دارد:
    • تدوین برنامه آموزش تخصصی عوامل دست ‌اندر‌کاراجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی.
    • برگزاری دوره‌های آموزش فنی، تخصصی با هدف بهره‌گیری از تجارب دیگر استان‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره‌کل آموزشی فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌هاو تشکل‌های فنی و مهندسی با هدف ارتقاء کیفیت کارهای عمرانی.
    • تهیه نشریات، گزارش‌ها و جزوه‌های فنی کاربردی برای افزایش معلومات فنی عوامل اجرایی طرح‌ها.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن