شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی

شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان

ـ اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور.

ـ همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی.

ـ بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان.

ـ انجام اقدامات لازم برای ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری استان.

ـ تهیه قیمت‌های پایه استانی و ضرایب منطقه‌ای باتوجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای بررسی و تصمیم‌گیری.

ـ ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی.

ـ انجام امور دبیرخانه‌ای شورای فنی استان.

ـ همکاری با گروه‌های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزیابی طرح‌ها و رعایت چارچوب‌های نظام نظارت.

– انجام نظارت‌های تفصیلی از طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی و تهیه گزارشات نظارتی برای ارائه به مراجع ذیربط.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن