شرح وظایف مشاوران و پیمانکاران

 امورشخیص صلاحیت

اهم اهداف و وظایف                                          

  • … تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های ۳ و ۴ و ۵
  • … تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه ۳
  • … کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت فرم های اطلاعات قرارداهای دستگاههای اجرایی استان و فرم های خود اظهاری پیمانکاران
  • … ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی
  • … رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها
  • … اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاههای اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن