آخرین اخبار : 

مدیریت نظام فنی و اجرایی

برگزاری جلسه شورای فنی استان به ریاست استاندار محترم

ادامه مطلب

برگزاری دوره های شرایط عمومی پیمان و بخشنامه سرجمع

ادامه مطلب

اطلاعیه: قابل توجه شرکت های پیمانکار و مشاور

ادامه مطلب

اطلاعیه: مدیران عامل محترم شرکت های مهندسان مشاور

ادامه مطلب

اطلاع رسانی به شرکت های مهندسان مشاور در خصوص آدرس اینترنتی سایت نظام فنی و اجرایی به عنوان تنها مرجع پاسخ به سوالات تشخیص صلاحیت

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن