گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت

گروه حساب های  منطقه ای و محاسبات قیمت
کارشناس حساب های منطقه ای خانم مرضیه اعتضادمظفر(داخلی ۶۱۶۶)
کارشناس محاسبات قیمت خانم سرگزی (داخلی ۶۱۶۶)

نشریه تولید ناخالص داخلی استان سیستان و بلوچستان به قیمت جاری – ۱۳۹۳ را از اینجا دریافت کنید.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن