گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری

گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری
رییس گروه آقای مهدی حسینی (۳۳۲۶۲۴۴۹-۶۱۶۵)
کارشناس آقای رحمانی(۳۳۲۲۶۰۵۷-۶۱۸۴)

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن