گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها

گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها
رییس گروه آقای بهرام ملک زاده(داخلی ۲۳۵)
کارشناس آقای ناصر خمر(داخلی ۲۳۵)

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن