نتایج طرح های آماری

نتایج طرح های آماری

چکیده و نتایج طرح های آماری ( چکیده هر طرح آماری در قالب فایل pdf قابل دریافت است. )
چکیده طرح آمارگیری نیروی کار آمارگیری نیروی کار- فصل پاییز ۱۳۹۴
 آمارگیری نیروی کار- فصل تابستان ۱۳۹۴
آمارگیری نیروی کار- فصل بهار ۱۳۹۴
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-دی۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آذر۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آبان۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-مهر۱۳۹۴
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-دی ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آذر ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آبان ۱۳۹۴
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-مهر ۱۳۹۴
 گزارش حساب های ملی فصلی گزارش حساب ملی شش ماهه اول سال ۱۳۹۴
 چکیده طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی   هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی ۱۳۹۳
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور طرح معادن در حال بهره برداری کشور ۱۳۹۳

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن