شرح وظایف معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظایف معاونت آمار و اطلاعات

ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماری‌های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه‌های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده.

 •     سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران.
 •     جمع‌آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.
 •     بررسی و شناخت نیازهای آماری دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی استان و طرح‌های اعتباری هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استان.
 •     تهیه و اجرای طرح‌های آماری استانی و نظارت بر انجام آمارگیری‌ها و سرشماری‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
 •     تجزیه و تحلیل نتایج طرح‌های آماری استانی و آماده‌سازی برای انتشار آمارنامه استان.
 •     انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران.
 •     تهیه حساب‌های منطقه‌ای (استانی) در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تأیید مرکز آمار ایران.
 •     ارایه خدمات آماری و راهنمایی‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، گروه‌ها و کارشناسان متقاضی در سطح استان.
 •     بهنگام سازی چارچوب‌ها و ضوابط آماری مطابق با دستورالعمل‌های مرکز آمار ایران.
 •     ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
 •    تهیه و بهنگام‌سازی نقشه‌های اطلاعات مکانی موردنیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب.
 •     جمع‌آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان.
 •     تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور.
 •     انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای کاربران (GIS) (سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن