آخرین اخبار : 

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی)

فایل شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۶ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی) را از اینجا دانلود نمایید.

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی) (نسخه ورد)

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی) (نسخه پی دی اف)

چک لیست راهنمای ارزیابی شاخص ارتقاء سلامت اداری

شیوه نامه ارزیابی دستگاه های اجرایی در شاخص به کار گیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

چک لیست ارزیابی شاخص مناسب سازی فضاهای اداری

داشتن تارنمای استاندارد

شاخص مدیریت سبز

چک لیست ارزیابی شاخص صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

چک لیست بهبود فضای کسب و کار

شاخص اجرای حسابداری تعهدی با عنوان کیفیت ارایه صورت های مالی

چاپ

تغییر اندازه قلم متن