آخرین اخبار : 

شاخص های عمومی(سطح استانی) منضم به لینک مستندات شاخص ها

فایل های حاوی شاخص های عمومی سطح استانی(سال ۱۳۹۶) منضم به “لینک مستندات شاخص ها” در سایت قرار گرفت که از طریق لینک های زیر قابل بهره برداری می باشد.

 

نکته قابل توجه این که؛ لازم است ابتدا کلیه فایل های ارائه شده(همه پنج مورد) دریافت و بدون تغییر نام کلیه موارد در یک فایل تجمیع گردیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

 پیوست ۱

 پیوست ۲

 پیوست ۳

 پیوست ۴

 پیوست ۵

چاپ
تغییر اندازه قلم متن