مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی و خدمات نوین سلامت روان ویژه زنان شاغل دستگاه های اجرایی

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی و خدمات نوین سلامت روان ویژه زنان شاغل دستگاه های اجرایی

ادامه مطلب

بروشور برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سال 1397

ادامه مطلب

راهنمای میز خدمت اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

ادامه مطلب

بروشور دوره های آموزشی 1396 مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

ادامه مطلب

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن