آخرین اخبار : 

نوسازی و تحول اداری

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. شاخصهاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه هاي اجرایی د ر سطح ملی پیوست این بخش نامه را از اینجا دانلود نمایید. بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌ها در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225‏‏/44327 مورخ 14‏‏/1‏‏/1389 هیأت ...

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ 1396/05/10سازمان اداری و استخدامی کشور) دانلود متن کامل بخشنامه بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمولی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (١) آیین‌نامه اجرایی بند (٣) ماده (۴٨) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ٢٣١٣٢٧/ت۴٣٩١۵ک مورخ ٢١/١١/١٣٨٨ و بند ...

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (۱۳۹۵)

فایل شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395) را ازاینجا دانلود کنید. شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)

حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری)

حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو ...

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

تصویب نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دستگاههای اجرایی

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ دستگاههای اجرایی
تغییر اندازه قلم متن