آخرین اخبار : 

نوسازی و تحول اداری

شاخص های عمومی(سطح استانی) منضم به لینک مستندات شاخص ها

فايل هاي حاوي شاخص هاي عمومي سطح استاني(سال ۱۳۹۶) منضم به "لينك مستندات شاخص ها" در سايت قرار گرفت كه از طريق لينك هاي زير قابل بهره برداري مي باشد.   نكته قابل توجه اين كه؛ لازم است ابتدا كليه فايل هاي ارائه شده(همه پنج مورد) دريافت و بدون تغيير نام كليه موارد در يك فايل تجميع گرديده و مورد بهره برداري ...

بخشنامه به دستگاه های مشمول مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در خصوص رعایت صحیح مفاد بند «۴» ماده (۹) مصوبه

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور، استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با موضوع: جشنواره شهیدرجایی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرایی کشور، استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ‌و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، به استناد آيين‌نامه ...

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. شاخصهاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه هاي اجرایی د ر سطح ملی پیوست این بخش نامه را از اینجا دانلود نمایید. بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌ها در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225‏‏/44327 مورخ 14‏‏/1‏‏/1389 هیأت ...

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ 1396/05/10سازمان اداری و استخدامی کشور) دانلود متن کامل بخشنامه بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمولی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (١) آیین‌نامه اجرایی بند (٣) ماده (۴٨) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ٢٣١٣٢٧/ت۴٣٩١۵ک مورخ ٢١/١١/١٣٨٨ و بند ...

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (۱۳۹۵)

فایل شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395) را ازاینجا دانلود کنید. شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)

حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری)

حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو ...

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

بخشنامه جشنواره شهید رجایی

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی
تغییر اندازه قلم متن