آخرین اخبار : 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ١٣١۶۰۵۵ مورخ ١۵/۰۵/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این‌که تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی به رسمی در مشاغل حاکمیتی (موضوع تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) در ...

مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

نامه مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره ۱۱۲۶۱۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری)

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5 در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 1126198 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تسهیل در فرایند اجرا و راهبری برنامه‌های اصلاح ...

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

  آغاز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان را از اینجا دانلود نمایید.    

برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان

جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور اعضا روز سه شنبه مورخ 1369/04/13 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

فعال شدن سامانه تایید آمار فرم شماره (۶) نیروی انسانی

به اطلاع کلیه دستگاه های مشمول بودجه ملی و استانی میرساند سامانه تایید آمار فرم شماره (6) نیروی انسانی بمنظور مبادله موافقتنامه هزینه ای بودجه سال 1396 فعال شده است.

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص اجرای بخشنامه سامانه ملی ساختار در دستگاه های اجرایی برای دوره ارزیابی ۱۳۹۵

راهنمای نحوه ارزیابی شاخص اجرای بخشنامه سامانه ملی ساختار در دستگاه های اجرایی برای دوره ارزیابی 1395 را از اینجا دانلود نمایید. راهنمای نحوه ارزیابی شاخص ساختار

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران)

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصويبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ك مورخ 90/۸/21 هيأت وزيران)

برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استانی

کارگاه آموزشی-توجیهی نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استانی روز شنبه در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید.

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (۱۳۹۵)

فایل شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395) را ازاینجا دانلود کنید. شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)
تغییر اندازه قلم متن