آخرین اخبار : 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

درخواست اطلاعات پراکندگی نیروی انسانی

درخواست اطلاعات پراکندگی نیروی انسانی متن نامه درخواست اطلاعات پراکندگی نیروی انسانی را از اینجا دانلود نمایید. فرم اطلاعات نیروی انسانی را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. ایراد مجلس به مصوبه ثبت حقوق و مزایا را از اینجا دانلود نمایید.

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی)

فایل شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۶ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی) را از اینجا دانلود نمایید. شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1397 دستگاه‌هاي اجرايي(سطح استانی) (نسخه ورد) شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1397 دستگاه‌هاي اجرايي(سطح استانی) (نسخه پی دی اف) چک لیست داشتن تارنمای استاندارد چک لیست حسابداری تعهدی استانی چک لیست ارزیابی شاخص صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری شيوه نامه ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در شاخص ...

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با منظور مدیریت موثر بورس های آموزشی خارج از کشور

متن بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با منظور مدیریت موثر بورس های آموزشی خارج از کشور را اینجا مشاهده نمایید.

گزارش تصویری تقدیر از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان سیستان و بلوچستان

شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه

شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه  برگزار شد.    

ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم

ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم را از اینجا دانلود نمایید.

مصوبه شورای عالی اداری با موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی

نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران را از اینجا دانلود نمایید. تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران
تغییر اندازه قلم متن