آخرین اخبار : 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور، استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با موضوع: جشنواره شهیدرجایی

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۳۹۶ دستگاه‌های اجرایی(سطح استانی)

فایل شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1396 دستگاه‌هاي اجرايي(سطح استانی) را از اینجا دانلود نمایید. فایل پی دی اف شاخص‌هاي عمومي  فایل ورد شاخص های عمومی چک لیست راهنمای ارزیابی شاخص ارتقاء سلامت اداری شیوه نامه ارزیابی دستگاه های اجرایی در شاخص به کار گیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت چک لیست ارزیابی شاخص مناسب سازی فضاهای اداری داشتن تارنمای استاندارد شاخص مدیریت سبز چک لیست ارزیابی نماگرهای شماره ...

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری ها در خصوص ساعات کار کارمندان دولت

متن بخشنامه و مستندات آن را از اینجا دانلود نمایید. متن بخشنامه مستندات

بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید. شاخصهاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه هاي اجرایی د ر سطح ملی پیوست این بخش نامه را از اینجا دانلود نمایید.  

بخشنامه شماره ۸۹۶/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ با موضوع حذف پست های سازمانی ترکیبی مشاور و مدیرکل

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۹۳/۰۷/۱۹

متن بخشنامه و مستندات مربوط به آن را از اینجا دانلود و مشاهده نمایید. مستندات بخشنامه

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی کشور نسبت به اعلام ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۴۶۶۳۶ مورخ ۹۰/۱۰/۰۳

متن بخشنامه و پیوست های آن را از اینجا دانلود کنید. پیوست 1

دستورالعمل اجرائی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل میز خدمت

دستورالعمل میز خدمت
تغییر اندازه قلم متن