آخرین اخبار : 

مکاتبات ارزیابی عملکرد

مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

نامه مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره ۱۱۲۶۱۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری)

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5 در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 1126198 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تسهیل در فرایند اجرا و راهبری برنامه‌های اصلاح ...

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

  آغاز فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان را از اینجا دانلود نمایید.    

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (۱۳۹۵)

فایل شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395) را ازاینجا دانلود کنید. شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)

اطلاعیه: برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی نحوه ارزیابی عملکرد روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

تغییر اندازه قلم متن