آخرین اخبار : 

اخبار

دستورالعمل اجرائی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل میز خدمت

دستورالعمل میز خدمت

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان اداری و استخدامی)

چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ١۵٣٨٣٩۰ مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی) بخشنامه به کلیه دستگاه ‌ های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود متن بخشنامه در فرمت پی دی اف باسلام؛ با توجه به مکاتبات پراکنده  دستگاه های  اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد ...

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کنگره ملی شهدای استان

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری کنگره ملی شهدای استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب مهندس مالکی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سردار سرتیپ ۲ پاسدار معروفی فرمانده کل محترم  سپاه سلمان استان در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١٣٩۶/۰۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (٧) بند (١) تصویب‌نامه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ٣۰/۵/١٣٩۶ شورای عالی اداری موضوع: بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای (بخشنامه شماره ١۴٩٨۶٧۶ مورخ ١۵/٨/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)   دانلود متن بخشنامه بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام واحترام ؛ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ...

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی دانلود متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ٢٧/۰۴/١٣٩۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل ...

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵٧٩۰٩۵ مورخ ١٣٩۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 1395/02/25بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶٢/٩٣/٢۰۶ مورخ 1393/01/20 شورای عالی ...

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ 1396/05/10سازمان اداری و استخدامی کشور) دانلود متن کامل بخشنامه بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمولی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (١) آیین‌نامه اجرایی بند (٣) ماده (۴٨) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ٢٣١٣٢٧/ت۴٣٩١۵ک مورخ ٢١/١١/١٣٨٨ و بند ...

تدوین سند منطقه ای آمایش سرزمین منطقه ۸ کشور تا یک ماه آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان وبلوچستان: سند منطقه ای آمایش سرزمین منطقه 8 کشور تا یک ماه آینده تدوین می شود رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان وبلوچستان گفت: سند منطقه ای آمایش سرزمین منطقه 8 کشور با ارائه الگوهای استان های مختلف و به محوریت دفتر آمایش سازمان برنامه وبودجه کشور تا یک ماه آینده تدوین می شود. به ...

گزارش تصویری دیدار ریاست محترم سازمان با استاندار محترم

ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه معاونین این سازمان با سید دانیال محبی استاندار محترم سیستان و بلوچستان دیدار کردند.  
تغییر اندازه قلم متن