شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ـ بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

ـراهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرایی.

ـ راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، آموزش،توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان.

ـ اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روش‌های انجام کار براساس نتایج ارزیابی و انتخاب دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان برتر.

ـ انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان.

ـ نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی استان و بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه‌های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده.

ـ انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مرکز در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن