شاخص های عمومی استان

شاخص های عمومی استان در سال ۱۳۹۴

نقشه راه نظام اداری

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری

نظام جامع

اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

پیوست شماره ۱ استانداردهای ارزیابی کیفیت فرایند آموزش در دستگاه های اجرایی

پیوست شماره ۲ استانداردهای ارزیابی کیفیت فرایند آموزش در دستگاه های اجرایی

پیوست شماره ۳ استانداردهای ارزیابی کیفیت فرایند آموزش در دستگاه های اجرایی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

استاندارد راهبردی و مدیریت اسناد نسخه ۲٫۱

نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قاونون کار

آئین نامه هیأت دولت درباره توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

پیام های ۲۱گانه نماز

طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز

راهنمای تنظیم شاخص های اختصاصی

راهنمای تنظیم برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری (۱)

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون جامع حمایت از معلولان

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بند ۲۴ سیاستهای کلی نظام اداری

ماده ۱۰۴ برنامه چهارم توسعه

آیین نامه اجرایی بند ی ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم

راهنمای مدیریت سبز

ماده ۴۴قانون برنامه پنجساله پنجم

مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مورخ ۹۲/۱۲/۲۰

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

شاخص ها و ضوابط تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی دستگاه های اجرای

سامانه و برنامه اجرایی آموزش مدیران

دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید صدور گواهینامه های نوع دوم

دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۳۷۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد

دستورالعمل استاندارد وب سایت های دستگاه های اجرایی و پورتال های استانی

دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش های انجام کار

دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن