آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ادامه مطلب

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1397 دستگاه‌هاي اجرايی(سطح استانی)

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با منظور مدیریت موثر بورس های آموزشی خارج از کشور

ادامه مطلب

گزارش تصویری تقدیر از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه

ادامه مطلب

ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم

ادامه مطلب

مصوبه شورای عالی اداری با موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تعیین تکلیف احداث، خرید یا اجاره ساختمان اداری

ادامه مطلب

۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرای با موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن