آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

برگزاری جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار محترم

ادامه مطلب

برگزاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

ادامه مطلب

مراجعه دستگاه های اجرایی جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای رویت امتیاز و تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن