معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور

شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی _ توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استاني

کارگاه آموزشی _ توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای استاني

ادامه مطلب

دعوتنامه برگزاری دوره آموزشی – توجیهی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد 97

ادامه مطلب

شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سطح استان(۱۳۹۷)

ادامه مطلب
برش شاخص های اختصاصی دستگاه های با لحاظ شاخص استانی برای ارائه پیشنهاد

برش شاخص های اختصاصی دستگاه های با لحاظ شاخص استانی برای ارائه پیشنهاد

ادامه مطلب
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی ساماندهی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور

برگزاری دوره آموزشی ساماندهی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور

ادامه مطلب
بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ادامه مطلب
شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1397  دستگاه‌هاي اجرايی(سطح استانی)

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1397 دستگاه‌هاي اجرايی(سطح استانی)

ادامه مطلب
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین

ادامه مطلب
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با منظور مدیریت موثر بورس های آموزشی خارج از کشور

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با منظور مدیریت موثر بورس های آموزشی خارج از کشور

ادامه مطلب
گزارش تصویری تقدیر از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری تقدیر از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب
شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه

شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه

ادامه مطلب

ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم

ادامه مطلب

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن