آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

گزارش تصویری تقدیر از دستگاه های برتر جشنواره شهید رجایی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه

ادامه مطلب

ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم

ادامه مطلب

مصوبه شورای عالی اداری با موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تعیین تکلیف احداث، خرید یا اجاره ساختمان اداری

ادامه مطلب

۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرای با موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری

ادامه مطلب

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع حذف پست قائم مقام از مکاتبات اداری

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن