آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جلسه کارشناسی کمیته مدیریت عملکرد از کمیته هاي پنجگانه ذیل شورا راهبري توسعه مدیریت استان

ادامه مطلب

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1396 دستگاه‌هاي اجرايي(سطح استانی)

ادامه مطلب

شاخص هاي عمومي(سطح استاني) منضم به لينك مستندات شاخص ها

ادامه مطلب

بخشنامه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی استانی بر اساس شاخصهاي عمومی و اختصاصی سال 1396

ادامه مطلب

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور دستگاه های عضو کمیته و ارزیابان شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن