آخرین اخبار : 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تعیین تکلیف احداث، خرید یا اجاره ساختمان اداری

ادامه مطلب

۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرای با موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری

ادامه مطلب

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع حذف پست قائم مقام از مکاتبات اداری

ادامه مطلب

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

ادامه مطلب

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع ابطال ماده 28 دستورالعمل آزمون استخدامی

ادامه مطلب

شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرايي كشور96 (سطح استاني)

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی - توجیهی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب
تغییر اندازه قلم متن