پرسش های متداول معاونت آمار و اطلاعات

سؤال(۱): نحوه دسترسی به “سالنامه آماری” و سایر نشریات استان؟

جواب: کلیه سالنامه‌ها و نشریات معاونت آمار و اطلاعات در سایت سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی استان در دسترس می‌باشد، سالنامه آماری استان در سایت مرکز آمار ایران نیز در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد. نسخه چاپی نشریات، گزارش‌ها و سالنامه آماری استان در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار عمومی متقاضیان می‌باشد.

 سؤال(۲): نحوه دسترسی به “نتایج طرح‌های آماری و سرشماری‌ها”؟

جواب:  استخراج و انتشار نتایج طرح‌های آماری توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد و از طریق سایت این مرکز در اختیار عموم قرار داده می‌شود. همچنین جهت دسترسی به داده‌های خام طرح‌های آماری نیز فقط از طریق مرکز آمار ایران امکان‌پذیر می‌باشد.

 

سؤال(۳): نحوه شروع به همکاری در اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌ها؟

جواب: اجرای طرح‌های آماری با همکاری نیروهای موجود که به‌صورت قرارداد کار حجمی با این معاونت همکاری می‌نمایند صورت می‌گیرد. در صورت نیاز به همکار جدید در طرح‌های آماری و سرشماری‌ها از طریق فراخوان داده‌شده در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مشخص خواهد شد.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن