اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی متقاضی اموزش کارکنان دولت

عنوان خدمت : اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی متقاضی اموزش کارکنان دولت 

شرح خدمت :

  به منظور مشارکت و ترغیب بخش غیر دولتی جهت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت، سازمان با عنایت به ضوابط و شرایط بخشنامه اعتبارسنجی مجوز      برگزاری دوره های آموزشی در حیطه های مشخص را صادر خواهد نمود.

مراحل خدمت :

 ۱- ثبت درخواست موسسه متقاضی به انضمام مدارک پیوست شده

۲-بررسی مدارک و مستندات طبق ضوابط اعتبارسنجی و اعلام نتیجه اولیه به موسسه  

 ۳-بازدید از فضای آموزشی موسسه متقاضی در صورت تکمیل بودن مدارک

 ۴-صدور و یا عدم صدور گواهینامه تائید صلاحیت در گستره استانی

 ۵-ارسال نامه و مدارک موردنیاز به سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای صدور گواهینامه در گستره کشوری

۷-اعلام نتیجه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

مستندات مورد نیاز :

  درخواست رسمی از موسسه آموزشی به انضمام مدارک و مستندات اعلام شده در بخشنامه اعتبارسنجی شامل اساسنامه شرکت و یا مجوز اولیه موسسه ،      مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  ، فرمهای تکمیل شده مندرج در بخشنامه.

 قوانین و مقررات :

  بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۱۸/۰۹/۶۰ سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به فرم های مور نیاز که از سایت سازمان(بخش اطلاعیه ها) قابل دانلود می باشد.

مدت زمان انجام خدمت :

در صورت کامل بودن مدارک و مستندات ظرف مدت یک ماه.

 

 

سئوالات متداول:

کدامیک از موسسات آموزشی مجاز به برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی می باشند؟

جواب:  اسامی موسسات تایید صلاحیت شده از طریق سایت سازمان به روز رسانی خواهد شد.

هزینه های مور نیاز برای دریافت خدمت:

ندارد

سامانه های مورد نیاز 

دریافت فرمها ار سایت سازمان

نظرسنجی   ثبت شکایت

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن
error: Content is protected !!