نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

عنوان زیر خدمت: صدور شماره مستخدم نیروی رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی استان

شناسه خدمت: ۱۰۰۳۱۷۷۷۱۱۰۳

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : بررسی مدارک بارگذاری شده در سامانه – اختصاص شماره مستخدم(پیمانی، رسمی- آزمایشی، رسمی قطعی) تفویض شماره مستخدم قدیمی به شماره مستخدمی جدید
مدارک مورد نیاز : در بخشهای مختلف سامانه همه مدارک مشخص شده است و برای هر فرآیند مدارک مورد نیاز در سامانه درج گردیده است.
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : ۳ ماه
ساعات ارائه خدمت : ۸ الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : karmandiran.ir

عنوان زیر خدمت: صدور شناسه بکارگیری نیروی قراردادی دستگاههای اجرایی استان

شناسه خدمت: ۱۰۰۳۱۷۷۷۱۱۰۱

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : بررسی مدارک بارگذاری شده در سامانه – اختصاص کد شناسه- اختصاص شناسه قراردادی – ابطال شناسه قراردادی-
مدارک مورد نیاز : در بخشهای مختلف سامانه همه مدارک مشخص شده است و برای هر فرآیند مدارک مورد نیاز در سامانه درج گردیده است.
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : ۳ ماه
ساعات ارائه خدمت : ۸ الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : karmandiran.ir

عنوان زیر خدمت: نظارت بر آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی

شناسه خدمت: ۱۰۰۳۱۷۷۷۱۱۰۴

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : دریافت اسامی شرکت کنندگان ، دریافت لیست حضور و غیاب، کنترل دفترچه های سوال- کنترل پاسخنامه ها—نظارت برآزمون دهندگان
مدارک مورد نیاز : لیست حضور و غیاب، مکان برگزاری، سوالات آزمون، پاسخنامه ها
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : در مدت آزمون
ساعات ارائه خدمت : ۸الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : karmandiran.ir

عنوان زیر خدمت: سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور

شناسه خدمت:

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : ثبت اطلاعات ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی و ثبت اطلاعات مربوط به شاغلین پست های سازمانی؛ همچنین ثبت اطلاعات مربوط به شاغلین قراردادی در چارچوب اطلاعات درخواستی سامانه و به روز آوری آنها (تشکیلات اسمی)
مدارک مورد نیاز : ندارد
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : تا پایان انجام کار
ساعات ارائه خدمت : ۸ الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : https://sakhtar.karmandiran.ir/Login

عنوان زیر خدمت: تائید آمار نیروی انسانی

شناسه خدمت:

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : جمع آوری، بروز آوری و کنترل آمار کارکنان دستگاههای اجرایی کشور
مدارک مورد نیاز : آمار و اطلاعات نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به همراه مستندات لازم
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : تا پایان انجام کار
ساعات ارائه خدمت : ۸ الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : http://form6.karmandiran.ir/Users/UserLogin.aspx

نظرسنجی   ثبت شکایت

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن