ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۷۷۶۱۰۰

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی
مدارک مورد نیاز : مستندات بارگذاری شده در سامانه-الزامات قانونی- شیوه نامه ارزیابی عملکرد
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : ۲ ماه
ساعات ارائه خدمت : ۸ الی ۱۶
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
شماره حساب (های) بانکی :
نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : Arzyabi.aro.gov.ir

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن
error: Content is protected !!