برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

عنوان خدمت: برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

شناسه خدمت: ۳۳

مشخصات
نوع خدمت :
 خدمت به شهروندان (G2C)
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت : برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان و کارکنان دولت (بصورت اختصاصی یا تقویم آموزشی مرکز).
مدارک مورد نیاز : لیست اسامی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مطابق با برنامه سالانه مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برای قرارداد های اختصاصی.
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : مطابق با تقویم آموزشی
ساعات ارائه خدمت : ۷:۳۰ الی۱۴

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن
error: Content is protected !!