تهیه حسابهای منطقه ای

عنوان خدمت : تهیه حسابهای منطقه ای

 شرح خدمت

حساب های منطقه ای مجموعه ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیت های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که به طور معمول یک سال است امکان پذیر می سازد. هدف حساب های منطقه ای، محاسبه متغیرهای کلان اقتصادی در استان های کشور در دوره معینی از زمان است که به وسیله آن وضعیت اقتصادی استان ها در آن دوره یا مقطع زمانی خاص به تصویر کشیده شده و توان اقتصادی آن ها نشان داده می شود.مهم ترین کمیت کلان اقتصادی حاصل از این حساب ها، محصول ناخالص داخلی منطقه (GDPR) است. حساب های منطقه ای نقش شایان توجهی در برنامه ریزی دارد به طوری که تحقق اهداف برنامه ریزی استانی بدون استفاده از یافته های حساب های منطقه ای امکان پذیر نمی باشد و با مراجعه به درگاه ملی آمار به آدرس ” www.amar.org.ir ” از قسمت ” داده ها و اطلاعات آماری / حساب های ملی / حساب های منطقه ای” امکان دسترسی به نتایج حساب های منطقه ای مهیا می باشد.

 مراحل خدمت :
  ۱-دریافت جداول خام یا پرسشنامه از مرکز آمار
  ۲-ارسال جداول یا پرسشنامه های دریافتی به دستگاههای ذیربط جهت تکمیل
  ۳-پیگیری و دریافت اطلاعات درخواستی
  ۴-بررسی جداول یا پرسشنامه های دریافتی و رفع اشکالات احتمالی
  ۵-بارگذاری و ارسال اطلاعات به مرکز آمار ایران

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن