تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان

عنوان خدمت : تهیه برنامه­ ها و اسناد توسعه استان
شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰

شرح خدمات:

برنامه­ ها و اسناد توسعه استان شامل تمامی برنامه­ های میان­ مدت و بلند مدت توسعه استان می­باشد که بعنوان بالاترین سند بالادستی دستورالعمل توسعه استان برای کلیه دستگاههای اجرایی می­باشد. این برنامه ­ها شامل برنامه ­های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان برنامه ­های میان­مدت توسعه و برنامه آمایش استان بعنوان برنامه بلندمدت استان می­باشد.

سایر اسناد نیز شامل سند ملی توسعه استان، چشم ­انداز بلند مدت توسعه استان بعنوان اسناد پشتیبان جهت تدوین برنامه ­های ذکر شده تولید می­گردد.

مراحل انجام خدمات:

تهیه برنامه­ ها و اسناد توسعه استان در چارچوب کمیته­ های کارشناسی ذیل کارگروه­های تعیین شده توسط شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان صورت گرفته و کلیه کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با هدایت کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان در آن دخیل می­ باشند.

قوانین و مقررات:

کلیه برنامه­ های توسعه استان طبق دستورالعمل­ها و شرح خدمات ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت آن سازمان انجام می­گیرد. برنامه­ های توسعه میان مدت و بلند مدت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه و پس از تصویب بصورت قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان­ها ابلاغ می­گردد. تدوین هرگونه سند و برنامه توسعه نباید مغایر با قانون تصویب شده باشد.

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن
error: Content is protected !!