پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

عنوان خدمت : پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

شرح خدمت :

جهت پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی استان برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاهها اجرایی در جلسات ستاد بررسی و پس از تصویب در قالب مدل نیپا به صورت دوره های سه ماهه عملکرد این پروژه ها پیگیر و رصد می گردد.

فرایند خدمت :

  ۱انجام امورات دبیرخانه و هماهنگی جهت برگزاری جلسات ستاد.

  ۲-اخذ برنامه های عملیاتی و پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی و طرح و تصویب آن در جلسات.

  ۳-نظارت بر اجرای مصوبات کلی ستاد و ارائه گزارش مراحل انجام و تحقق آنها به ستاد.

  ۴-نظارت بر اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب در ستاد.

  ۵-نظارت و مدیریت بر چگونگی تشکیل کمیته های تخصصی و کارگروههای ذیل ستاد.

سطح خدمت :

خدمت به دیگر دستگاهها اجرایی و پیشبر برنامه های اقتصاد مقاومتی

مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت:

پیشرفت فیزیکی پروژه ها به صورت دوره ای در قالب گزارشی که از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ارسال می شود تهیه و در سایت سازمان در قسمت دبیرخانه ستاد بارگزاری می گردد.

نحوه ارائه خدمت:

از طریق اینترنت و ورود به سامانه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سایت سازمان

مراحل دریافت خدمت:

۱)ورود به سایت سازمان

۲)ورود به بخش دبیرخانه ستاد

۳)دانلود یا بازکردن عملکرد ستاد

سوالات متداول :

انتخاب پروژه ها بر چه اساسی است.

بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی و وظایف دستگاهها

قوانین و مقررات :

سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

هزینه های مورد نیاز :

ندارد 

محل ارائه خدمت :

تمام مستندات ، آمار و گزارشهای مربوط به اقتصاد مقاومتی در پایگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در صفحه اصلی سایت موجود است .

نحوه دسترسی به خدمات :
 اینترنتی
لینک مرتبط با خدمت : https://nipa.mporg.ir/Pages/View/Default.aspx

مسئول ارائه خدمت : 

خانم فهیمه حسین آبادی به شماره تماس ۰۵۴۳۳۲۲۰۸۰۱ داخلی ۶۱۳۸

 نظرسنجی   ثبت شکایت

 

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن