تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی در کشور

عنوان خدمت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی در کشور
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰
نام سامانه و آدرس سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی(ساجات)
sajat.mporg.ir
نوع خدمت خدمت به کسب و کار (G۲B)
خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G۲G)
شرح خدمت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران، پیمانکاران مشمول نظام فنی و اجرایی و شرکت های انفورماتیک و شرکت های طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی)، صدور گواهینامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی، استعلام، کنترل ظرفیت.
مدارک لازم برای انجام خدمت

فیزیکی(برای شرکت های انفورماتیک):

 • اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی معادل اصل می شود.
 • نامه درخواست
 • برچسب آدرس

الکترونیکی و فیزیکی(برای شرکت های پیمانکار):

 • تکمیل فرم ثبت نام شامل:
 • مشخصات مدیر عامل(شامل نام و نام خانوادگی)
 • مشخصات شرکت(شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاریخ تاسیس، کد اقتصادی و …)
 • مشخصات محل شرکت(شامل کشور/استان/شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کدپستی، تلفن همراه مدیر عامل، نمابر و …)
 • فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت
 • تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه در همان شرکت
 • مشخصات سهامداران شرکت(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق کاری و …)
 •  مشخصات اعضای هیئت مدیره(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
 •  اطلاعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.
 • جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 • مشخصات پرسنل امتیازآور(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
 • اطلاعات مربوط به تجربه کاری پیمانکار(شامل پروژه های انجام شده(نوع پیمان، موضوع پیمان، شماره قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، نام کارفرما و ..)، درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بیمه ماهانه پرداختی(و یا رسید دریافت لیست تامین اجتماعی) در ۳۶ ماه اخیر)
 •  اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت(شامل موجودی نقدی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سفارشات و پیش پرداخت ها، دارائی های ثابت مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گردش مالی، خالص دارایی های جاری و …)

الکترونیکی(برای شرکت های انفورماتیک):

 • تکمیل فرم ثبت نام شامل:
 • مشخصات مدیر عامل(شامل نام و نام خانوادگی)
 • مشخصات شرکت(شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاریخ تاسیس، کد اقتصادی و …)
 • مشخصات محل شرکت(شامل کشور/استان/شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کدپستی، تلفن همراه مدیر عامل، نمابر و …)
 • فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت
 • تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه در همان شرکت
 • مشخصات سهامداران شرکت(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق کاری و …)
 •  مشخصات اعضای هیئت مدیره(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
 •  اطلاعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.
 • جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 •  مشخصات کارکنان الزامی(شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
 • اطلاعات مربوط به توانمندی اجرایی شرکت(شامل پروژه های انجام شده(موضوع پروژه، شماره قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد و ..)، درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد و …)
 •  اطلاعات مربوط به خود اظهاری(شامل رسته، رشته، گرایش و درصد استفاده از رشته)
 •   اطلاعات مربوط به مجوزهای تولید(عنوان پروانه تولید، نام رشته، شماره پروانه، زمینه فعالیت، تاریخ انقضا و …)
 •   پاسخ به سوالات مربوط به اظهارنامه مالیاتی و بیمه
قوانین و مقررات بالادستی شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:
۱-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
۲-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر
  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
۳-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
۴-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
۵-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آیین نامه ضروری می باشد.
متوسط مدت زمان ارایه خدمت در صورت کامل بودن همه مدارک حداکثر ظرف مدت ۴ روز گواهینامه صادر میگردد
هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

تخصیص پایه ۱ مشاوران      ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تخصص پایه ۲ مشاوران      ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال

تخصص پایه ۳ مشاوران      ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۱ پیمانکاران        ۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۲ پیمانکاران        ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۳ پیمانکاران        ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۴ پیمانکاران        ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۵ پیمانکاران        ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

انفورماتیک                      رایگان

مراحل گردش کار نمودار فعالیت کسب و کار درخواست تشکیل پرونده جدید(پیمانکاران)

نمودار فعالیت کسب و کار بررسی پرونده در دفتر نظام فنی و اجرایی

نمودار فعالیت کسب و کار درخواست تشکیل پرونده جدید(مشاوران حقیقی و حقوقی)

نمودار فعالیت کسب و کار درخواست تشکیل پرونده جدید(شرکت های انفورماتیک)

نظرسنجی   ثبت شکایت

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن
error: Content is protected !!