فعالیت های فرهنگی و ورزشی

عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1396 به روایت تصویر

ادامه مطلب

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان

ادامه مطلب

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان

ادامه مطلب

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان

ادامه مطلب
تجلیل ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مقام والای معلم

تجلیل ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مقام والای معلم

ادامه مطلب

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن