آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرای با موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

دستور العمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن