گروه برنامه ریزی و آمایش و بهره وری

شرح وظایف

  • تهیه، تدوین و ابلاغ ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه برنامه‌های تفصیلی منطقه‌ای
  • ایجاد هماهنگی برای اجرایی نمودن سیاست‌ها و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه منطقه‌ای
  • انجام امور دبیرخانه‌ای شورای آمایش سرزمین و پیگیری اجرای مصوبات شورا
  • سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب سیستم NSDI و GIS و ایجاد سامانه اطلاعات مکانی
  • طراحی استانداردهای آمایش سرزمین با همکاری بخش دولتی و غیر دولتی
  • تهیه طرح‌های توسعه نواحی خاص و پیگیری انجام امور مربوط به آن

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن