گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

شرح وظایف

  • بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه‌های توسعه اجرا شده و در دست اجرای کشور
  • تهیه، تنظیم و پیشنهاد اهداف، خط مشی‌ها و سیاست‌ها، اولویت‌ها و راهبردهای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور در حوزه اقتصادی
  • طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی
  • تحلیل و ارزیابی تحولات جمعیتی، بهره‌وری و رشد اقتصادی در سطح کلان‌ رقابت‌پذیری بخش‌های اقتصادی، روند خصوصی‌سازی کشور، شاخص‌های عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، توسعه بخش خارجی اقتصاد و سیاست‌های تجاری

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

تغییر اندازه قلم متن