آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

برگزاری ستاد درآمد استان به ریاست جناب آقای مهندس مالکی

ادامه مطلب

افتتاح پروژه های آموزشی با حضور دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور

ادامه مطلب

برگزاری جلسه بررسی طرح ایجاد کمربند سبز زابل

ادامه مطلب

دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار

ادامه مطلب

برگزاری جلسه سند جامع مهارتی استان سیستان و بلوچستان

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن