آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

تصویب 130 میلیارد تومان برای رفع تنش آبی استان در هیئت دولت

ادامه مطلب

سیستان بالاترین نرخ جمعیت روستایی کشور را دارد

ادامه مطلب

اختصاص 189 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین ، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1397

ادامه مطلب

برگزاری سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن