آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

برگزاری جلسه کار گروه بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1397

ادامه مطلب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بندر، راه آهن، حمل و نقل، گاز و منابع آبی؛ پنج پیشخوان توسعه استان هستند.

ادامه مطلب

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان: اگر ما نگاه انسانی به نیروی انسانی نداشته باشیم در هیچ منطقه‌ای توسعه اتفاق نمی افتد.

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن