آخرین اخبار : 

برگزاری اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین ، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۷

اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین ، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۷ به ریاست جناب آقای مهندس مالکی در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن