آخرین اخبار : 

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

برگزاری اولین جلسه کارگروه آمایش سرزمین ، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1397

ادامه مطلب

برگزاری سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ادامه مطلب

برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس و شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ادامه مطلب

تشکیل کارگروه آب سیستان و بلوچستان با حضور دکتر عدل

ادامه مطلب

تغییر اندازه قلم متن