آخرین اخبار

فرآیندها و خدمات-میز خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

جدول عناوین خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان
شناسه خدمت  عنوان خدمت عنوان زیر خدمت خدمت نوع و ماهیت خدمت
۱ ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰ تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰) راهنمای میز خدمت G2G/G2B الکترونیکی
۲ ۱۸۰۸۱۷۸۱۱۰۳ اعتبار سنجی موسسات آموزشی(بخش خصوصی) راهنمای میز خدمت G2G الکترونیکی
۳ ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰ احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت G2C الکترونیکی
۴ ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت G2G الکترونیکی
۵ ۱۰۰۱۱۷۷۶۰۰۰ ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان G2G الکترونیکی
۶ نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان G2G الکترونیکی
۷ ۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰ راهبری فضاها و ساختمان های اداری G2G غیر الکترونیکی
۸ تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان G2G غیر الکترونیکی
۹ توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای G2G الکترونیکی
توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای G2G الکترونیکی
۱۰ نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی استان G2G الکترونیکی
۱۱ نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی G2G الکترونیکی
۱۲ ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی G2G غیر الکترونیکی
۱۳ راهبری مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ئها و پروژه های دولت G2G غیر الکترونیکی
۱۴ پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی G2G الکترونیکی
۱۵ ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰ ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین G2G الکترونیکی
۱۶ ۱۰۰۳۱۱۰۲۱۰۰ اطلاع رسانی آماری تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری، آمارگیری های نمونه ای)۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰ G2G/G2B/G2C الکترونیکی
تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری) ۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰ G2G/G2B/G2C الکترونیکی
تهیه حساب های منطقه ای  G2G/G2B/G2C الکترونیکی
ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)۱۰۰۳۱۰۹۵۱۰۰  G2G/G2B/G2C الکترونیکی

سال رونق تولید کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Font Resize