آخرین اخبار : 

۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان غلامرضا مالکی در کار گروه تخصصی اشتغال استان بیان داشت: آن چه در جامعه دنبال می شود، تزریق پول برای انجام کارهاست در حالی که کمتر به پایداری اشتغال توجه می شود و آمار ها نشان می دهد که به درستی نتوانسته ایم تزریق پول را بر اساس مطالعات لازم و نیاز روستاها انجام دهیم که این موضوع سبب آسیب رساندن به جامعه استانی شده است.

علامرضا مالکی افزود: برای اشتغال پایدار هرگز بستر مناسبی ایجاد نشده است به طوری که بیش از ۶۰ درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص مورد نیاز است، باید ساختار دبیر خانه کار گروه اشتغال تکمیل و بسیاری از کمبودها برطرف  شود، ضمن این که ضعف کارشناسی در استان بسیار مشهود است

چاپ
تغییر اندازه قلم متن