آخرین اخبار : 

سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب یک خبر اعلام کرد: اعتبارات ریلی درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است

پاسخگویی بودجه
سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب یک خبر اعلام کرد: اعتبارات ریلی درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار مطلبی با عنوان «کاهش ۱۳ درصدی اعتبارات ریلی» در برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به طرح‌های فصل حمل و نقل معادل ۷ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان اختصاص دارد و جهت‌گیری اساسی برای اختصاص منابع به طرح‌های این فصل، براساس اولولیت دادن به تأمین اعتبار طرح‌های خاتمه سال ۱۳۹۸، طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، طرح‌های مهم و اولویت‌دار شبکه حمل و نقل و طرح‌های نگهداری بهینه زیر ساخت‌های حمل و نقل شامل طرح های نگهداری راه و راه آهن بوده و افزایش اعتبارات طرح‌های یاد شده به شرح زیراست:
۱-افزایش اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸ از دو هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال ابلاغی سال ۱۳۹۷ به سه هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
۲- افزایش اعتبار طرح و پروژه‌های مربوط به سفرها در سال ۱۳۹۸ از شش هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال ابلاغی سال ۱۳۹۷ به ده هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
۳- افزایش اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مهم و اولویت‌دار شبکه حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ از ۱۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال ابلاغی سال ۱۳۹۷ به ۱۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
۴- افزایش اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های نگهداری بهینه زیرساخت‌های حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ از ۱۲ هزارمیلیارد ریال ابلاغی سال ۱۳۹۷ به ۱۷ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
با اجرای سیاست ها و تأمین اعتبارات بودجه در بخش حمل و نقل در سال ۱۳۹۸، احداث و بهره برداری از حداقل یک‌هزار کیلومتر انواع راه، احداث و بهره برداری از حداقل ۳۳۲ کیلومتر راه‌آهن (خطوط جدید)، ارتقای وضعیت زیرساخت‌های موجود جاده‌ای و ریلی با رویکرد جلوگیری از تخریب و اضمحلال زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری ومشارکت بخش غیر دولتی در کلیه شقوق حمل و نقل نظیر آزادراه‌ها و همچنین تأمین ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای و صیانت از اشتغال موجود در بخش و توسعه آن محقق می‌شود.
همچنین اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل و نقل در پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور برابر ۵۶ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ۱۱ درصد افزایش به ۶۲ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.
با توجه به آنچه به صورت مستند عنوان شد، خبر منتشره با عنوان «کاهش اعتبارات حوزه حمل و نقل و ریلی»، مقرون به صحت نبوده و مستلزم اصلاح است.
شایان ذکر است که توزیع اعتبارات میان دستگاه‌های تابعه و طرح‌های مختلف نیز با هدف بهبود اثربخشی استفاده از منابع اعتباری کشور و توجه به نیازها و قابلیت جذب، با نظر دستگاه اجرایی ذی‌ربط توزیع شده است.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن