آخرین اخبار : 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بندر، راه آهن، حمل و نقل، گاز و منابع آبی؛ پنج پیشخوان توسعه استان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: بندر، راه آهن، حمل و نقل، گاز و منابع آبی؛ پنج پیشخوان توسعه استان هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: استان سیستان و بلوچستان پنج پروژه پیشخوان برای رسیدن به توسعه دارد و تا زمانی که زیرساختهای مورد نیاز این پنج پروژه که بندر، راه آهن، ترانزیت و حمل ونقل، گاز و منابع آبی می باشد، فراهم نشود؛ هیچ گونه توسعه ای در استان اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان غلامرضا مالکی شجاع در همایش استانداران ادواری در چابهار گفت: در گذشته در استان تنها یک دانشگاه با یک رشته مهندسی داشتیم اما اکنون ۴۱ مرکز آموزش عالی با ۱۲۰ هزار دانشجو داریم که با استفاده از اندیشه و توان این تعداد نیروی انسانی مستعد و فراهم شدن این پروژه های پیشرو ، می توان به توسعه دست یافت.
مالکی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی مردم سیستان بلوچستان بسیار پایین است و سرمایه‌گذاری خود بومی‌ها در استان انجام نمی‌شود و این یعنی اینکه با فرار سرمایه مواجه هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه سواحل مکران و همچنین توسعه سیستان و بلوچستان پهناور، نیازمند تخصیص بودجه و نگاه ویژه مسئولین کشوری است، گفت: باید نگاه ملی به استان سیستان و بلوچستان تغییر کند چرا که توسعه بدون بودجه به دست نمی آید و یک استاندار و حکمران خوب هم وقتی بودجه نداشته باشد، کارایی مناسبی نخواهد داشت.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن