آخرین اخبار : 

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مالیات بر حقوق به میزان افزایش ضرایب و با رعایت سقف معافیت‌های حقوق لحاظ شده است

سازمان برنامه و بودجه کشور:
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مالیات بر حقوق به میزان افزایش ضرایب و با رعایت سقف معافیت‌های حقوق لحاظ شده است
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار مطلبی در روزنامه آرمان با عنوان «دستمزدها برمبنای قیمت جهانی شود حرفی نیست»، سازمان برنامه و بودجه توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی به عنوان بخش اول درآمدهای عمومی دولت مشتمل بر پنج بند می‌باشد: بند اول: مالیات اشخاص حقوقی، بند دوم مالیات بر درآمدها، بند سوم مالیات بر ثروت، بند چهارم مالیات بر واردات و بند پنجم مالیات بر کالا و خدمات که بندهای اول و دوم و سوم و پنجم توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شود و بند چهارم توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان حقوق ورودی کالاها اخذ می‌شود.
عملکرد مالیات وصولی توسط سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۶ معادل ۹۳ میلیارد تومان و عملکرد درآمدهای گمرکی‌ معادل ۲۲,۵ میلیارد تومان بوده است در مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. برای سال جاری در قانون بودجه در مجموع ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به تفکیک ۱۱۲.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی (اعم از کالا و خودرو) پیش‌بینی شده است که عملکرد ۹ ماهه وصولی ۷۸.۹ میلیارد تومان است.
در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۸، مالیات بر حقوق به میزان افزایش ضرایب حقوق و با رعایت سقف معافیت‌های حقوق لحاظ شده است، از بابت نرخ‌های مالیات هیچگونه تغییری منظور نشده است.
تنها مالیات بر ارزش افزوده به واسطه افزایش حجم GDP متناسب با بخشی از اقتصاد که مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند با همان نرخ موجود محاسبه شده است. مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی نیز براساس محاسبات مربوط به تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی منظور شده است و تنها بابت اصلاحات مالیاتی پیشنهادی در قالب تبصره (۸) لایحه بودجه، ۵ هزار میلیارد تومان در سرجمع به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیاتی مشاغل اضافه شده است، لذا پیش‌بینی مالیات به میزان ۱۲۶,۶ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ با رعایت تاب و قدرت جامعه در حوزه اقتصادی می‌باشد.
ضمن اینکه نسبت مالیات به GDP با همین میزان مالیات پیش‌بینی شده (۱۲۶,۶ هزار میلیارد تومان) به ۵ درصد کاهش یافته است (سال جاری حدود ۵.۷ درصد است)
در خصوص درآمدهای ناشی از اخذ حقوق ورودی نیز با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، صرفا بابت واردات کالا و با پیش‌بینی میزان واردات قابل تحقق انواع کالا (مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و تعرفه‌های حقوق ورودی با ۸,۵ درصد کاهش نسبت به سال جاری محاسبه و منظور شده است. (۲۶.۹ هزار میلیارد تومان)
آنچه که در بحث مالیات‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد،‌مباحث ‌مربوط به معافیت‌ها ، تشویق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی است که حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌باشد. ( حدود ۳۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده) که قطعا نیازمند بازنگری و اصلاح است.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن