آخرین اخبار : 

میز خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

میز خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

ردیف

عنوان خدمت راهننمای میز خدمت

نوع خدمت

۱

تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران راهنمای میز خدمت خدمت به کسب و کارG2B

۲

اعتبار سنجی موسسات آموزشی بخش خصوصی راهنمای میز خدمت خدمت به کسب و کارG2B
چاپ
تغییر اندازه قلم متن