آخرین اخبار : 

برگزاری چهارمین آزمون استخدامی فراگیر

روز جمعه سوم شهریور چهارمین آزمون استخدامی فراگیر در چهار شهرستان زاهدان،زابل،ایرانشهروچابهار با نظارت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن