آخرین اخبار : 

افزایش اعتبارات گردشگری استان امسال ۲۹۶ درصد نسبت به سال گذشته

اعتبارات گردشگری استان امسال ۲۹۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان غلامرضا مالکی روز گذشته در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار و اعضای این شورا در سالن جلسات استانداری برگزار شد گفت: بالاترین رشد اعتبارات امسال مربوط به حوزه گردشگری استان با ۲۹۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته است.«غلامرضا مالکی» افزود:  در سال ۹۵ هزارو۵۵۰ میلیارد تومان بودجه به این استان اختصاص یافت که در انتهای سال فقط ۳۶۸ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۶/۲۳ درصد آن وصول شد.وی بیان کرد: نقدینگی برای ۳ هزار و ۵۰۰ پروژه ناتمام ۲۵۱ میلیارد تومان بوده است که این میزان نقدینگی بالاترین میزان نقدینگی در بین استان های کشور بود و همچنین ۲۶ میلیارد تومان در بخش اسناد خزانه به استان اختصاص یافته استوی ادامه داد: در جدول بودجه امسال دو بند مهم شامل دو درصد نفت و گاز و استانی در نظر گرفته شده است که میزان این بودجه ها سال گذشته ۲۹۰ میلیارد تومان و امسال ۵۴۳ میلیارد تومان است. در ردیف بودجه استانی ۱۵ درصد و در بودجه نفت و گاز ۱۹۷ درصد رشد داشتیم.وی بیان کرد: قسمت دیگری که به بودجه  امسال اضافه شده است ارتقاء شاخصهای اقتصادی است که پروژه های آن پس از ابلاغ آئین نامه مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد. همچنین از منبع ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مبلغ ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به استان ابلاغ گردیده که مربوط به طرحهای ورزشی در سطح استان می باشد.

وی ادامه داد: به استناد دستورالعمل الزاماتی نیز در توزیع اعتبارات باید رعایت شود که از آن جمله اختصاص ۵ تا ۸ درصد از ردیف استانی به طرح های هادی روستایی است، همچنین ۱۰ درصد به آب رسانی روستایی که به این منظور ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و یک درصد نیز به توسعه پایگاه های بسیج یعنی ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و در بخش کمک های فنی و اعتباری نیز حداکثر ۲۰ درصد در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.وی با بیان این که برای حوزه های علمیه نیز مانند سال گذشته بودجه و اعتبارات در نظر گرفته شده است ادامه داد: کل اعتبارات امسال برای ۴ هزار و ۸۶۴ پروژه پیش بینی شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه مستمر، هزار و ۳۳۶ پروژه ناتمام و ۶۵ پروژه نیز جدید است.

 

بیشتر اعتبارات به پروژه های ناتمام اختصاص می یابد

معاون هماهنگی بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در ادامه این جلسه گفت: توزیع اعتبارات سال ۹۶ در قالب ۴ ردیف استانی، دو درصد درآمد نفت و گاز، متوازن استانی و متوازن ملی در نظر گرفته شده و در توزیع اعتبارات سه شاخص مدنظر بوده که یکی از شاخص ها، رشد متوازن شهرستان ها است.«مهرداد عرب اول» افزود:  در بودجه امسال عمده اعتبارات بیشتر به پروژه های ناتمام سال گذشته اختصاص داده شده است، همچنین قسمتی دیگر از اعتبارات برای شاخص هایی که نسبت به ظرفیت پتانسیل شهرستان هاست مدنظر قرار گرفته و بخشی به پروژه های مستمری که در زمینه تعمیر و تجهیز است اختصاص داده شد.وی با بیان این که ۳۴ فصل و ۶۸ برنامه در سال جاری تأمین اعتبار شده است ادامه داد: الگوی توزیع اعتبارات، تبیین وضعیت برخورداری محاسبه شکاف برخورداری، استخراج وزن اعتبارات به سمت برنامه های عملیاتی سال ۹۶ و تعیین و برآورد قیمت واحد شاخص های هدف از جمله مراحل هدف گذاری شاخص های بودجه امسال هر یک از دستگاه های اجرایی استان است.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن