آخرین اخبار : 

برگزاری جلسه تدوین و تصمیم گیری نهایی سند گیاهان دارویی استان

جلسه تدوین و تصمیم گیری نهایی سند گیاهان دارویی استان به ریاست آقای دکتر عرب معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با هدف شناسایی پتانسیل و معرفی آن به کشور در سطح منطقه و جهان در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن