آخرین اخبار : 

کارگاه آموزشی قانون جذب آرزوها و اهداف

با هدف تجسم و تصویر سازی ذهنی و تحقق اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی کارگاه آموزشی قانون جذب آرزوها و اهداف با حضور دکتر رودینی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.


چاپ

تغییر اندازه قلم متن