آخرین اخبار : 

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان

نمایش فیلم فروشنده ویژه خانواده محترم همکاران سازمان برنامه و بودجه استان در محل سالن سینا اشراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن