آخرین اخبار : 

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان

نمایش فیلم ویژه خانواده محترم همکاران سازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن سینا اشراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه مورخ شانزدهم خرداد .

چاپ

تغییر اندازه قلم متن