آخرین اخبار : 

مصوبات

اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ١٣۵١٨٢۴ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی دانلود متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ٢٧/۰۴/١٣٩۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل ...

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵٧٩۰٩۵ مورخ ١٣٩۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 1395/02/25بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره ۵۶٢/٩٣/٢۰۶ مورخ 1393/01/20 شورای عالی ...

اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره ۱۱۲۶۱۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری)

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5 در خصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 1126198 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تسهیل در فرایند اجرا و راهبری برنامه‌های اصلاح ...

تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به کلیه معاونین، مشاورین، رؤسا و مدیران عامل کلیه سازمان‌های تابعه و مدیران کل استانی و ستادی پیرو بخشنامه شماره 247794 مورخ 19/1294 در خصوص نحوه به‌کارگیری بازنشستگان با عنایت به ابلاغ "قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" مصوب 1395 که طی نامه شماره 26145 مورخ 9/3/1395 ابلاغ شده ...

دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1395 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 4 ماده 3 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شورای ...

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1395 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) منبعث از نقشه راه اصلاح ...

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای ۵ و ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره ۵۷۹۹۷۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای 5 و 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25/03/1395 به استناد ماده ...
تغییر اندازه قلم متن