آخرین اخبار : 

مشارکت ۱۴/۵۲ درصدی جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خبرداد: مشارکت ۱۴/۵۲ درصدی جمعیت استان در سرشماری نفوس و مسکن
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: آمارثبت شده تا صبح امروز حکایت از مشارکت ۱۴/۵۲درصدی مردم استان دارد.  به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان ، مهندس مالکی اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده در سرشماری نفوس ومسکن تا کنون ۱۰۶هزارو ۹۸۹خانوار نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند.  وی با اشاره به اینکه کار ثبت نام همچنان ادامه دارد افزود: میزان مشارکت مردم ۱۴/۵۲درصد معادل ۴۲۴هزارو ۹۹۹ نفر می باشد.  وی تصریح کرد: این حرکت جمعی نشانه وحدت و همدلی و حضور هزاران نفر از مردم استان از روستاهاو شهرهای دور و نزدیک دراین طرح ملی می باشد.  وی ادامه داد: سرشماری اینترنتی تنها در برخی کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته انجام می شود پس همه با هم برای ساختن ایرانی بی نظیر پای کار بیاییم.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن